Tăng tốc WordPress bằng file wp-config.php

27/12/2014 by Đoàn Công Liêm 0 Comments

8 bước đơn giản để tăng tốc WordPress

1. Chỉnh thời gian tự động lưu khi viết và sửa bài viết bằng cách thêm vào file wp-config.php tham số dưới đây:

define(‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 160 ); // đơn vị giây

2. Tắt chức năng Post Revisions (phiên bản cũ của bài viết) và xác định số Post Revisions (thêm vào file wp-config.php)

define(‘WP_POST_REVISIONS’, false );
define(‘WP_POST_REVISIONS’, 3);

3. Tối ưu Wp-Admin bằng cách tắt các Javascript phối ghép thừa (thêm vào file wp-config.php)

define(‘CONCATENATE_SCRIPTS’, false);

4. Tăng bộ nhớ phân bổ cho việc xử lý PHP (thêm vào file wp-config.php)

define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’96M’);

5. Tự động đổ rác (thêm vào file wp-config.php, áp dụng cho WordPress 2.9 trở lên)

Thiết lập số ngày lưu lại trước khi WordPress xóa vĩnh viễn các bài viết, trang, dữ liệu đính kèm, và phản hồi từ thùng rác.
define(‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 0 ); // 0 ngày
define(‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 5 ); // 5 ngày

6. Tự động tối ưu Automatic Database Optimizing (thêm vào file wp-config.php, áp dụng cho WordPress 2.9 trở lên)

define(‘WP_ALLOW_REPAIR’, true);

7. Bật chức năng cache đối tượng có sẵn trong WordPress (thêm vào file config.php)

define(ENABLE_CACHE, true);

8. Vô hiệu các plugin không cần thiết

Công việc này thật sự rất cần thiết phải thực hiện nếu bạn muốn tăng tốc độ WordPress! Hầu hết các plugin đều có sự truy vấn DNS tới các site của tác giả plugin hoặc các nguồn tài nguyên bên ngoài. DNS thường phản hồi chậm và rất nhiều truy vấn DNS như vậy từ nhiều plugin khác nhau tại cùng một thời điểm sẽ làm cho WordPress của bạn chậm đi rõ ràng!

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of