Cập nhật WordPress 4.0.1

by Đoàn Công Liêm 0 Comments

Cập nhật WordPress 4.0.1 đã sẵn sàng cho bạn tải về. Đây là một phiên bản bảo mật quan trọng cho tất cả các phiên bản WordPress trước và chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật trang web của bạn lên WordPress 4.0.1. Những trang web có hỗ trợ cập nhật tự động sẽ được tự …

Cài WordPress trên localhost

by Đoàn Công Liêm 0 Comments

Trước khi bắt đầu bạn nên xem qua Cách Cài Server local. 1. Tải về bộ cài wordpress Download Sau khi tải về tập tin .zip của bộ cài hãy tiến hành giải nén tập tin .zip chúng ta được một thư mục wordpress chứa các tập tin . Khi có được thư mục wordpress  chúng …

V. Chạy OpenERP bằng Eclipse Tải về Odoo 8.0 download Mở Eclipse và tạo mới một Project File > New > Project. Chon PyDev Project va nhấn Next. Bấm vào link dược tô màu vàng. Bấm vào nút được tô màu vàng.Sau khi được kết quả như trong hình thì bấm OK. Thiết lập các …