Bảng giá Website

Dưới đây là dịch vụ các gói website cơ bản của chúng tôi, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm các gói linh động theo yêu cầu để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Gói thiết kế 500.000 1.500.000 4.000.000 8.000.000 Linh động
Lập trình chuẩn SEO
Không giới hạn danh mục
Không giới hạn sản phẩm
Quản trị các trang thông tin
Quản trị thông tin liên hệ
E-mail theo tên website
Hỗ trợ demo dữ liệu ban đầu
Liên kết mạng xã hội
Slideshow ảnh động
Search nội bộ Không
Chức năng giỏ hàng Không
Thống kê website Không
Tuỳ chọn sản phẩm Không
Hỗ trợ ngôn ngữ Không
Hỗ trợ tiền tệ Không
Đăng ký / Đăng nhập Không
Bước đặt hàng Không
Chat online Không
Giao diện Responsive Không Không
Thanh toán trực tuyến Không Không
Phương thức vận chuyển Không Không
Coupon / Voucher giảm giá Không Không
Sales Report Không Không
Bản tin / Newsletter Không Không
Tin tức / Bài viết
Tích luỹ điểm thưởng Không Không
Lập trình theo yêu cầu Không Không Không
Hỗ trợ ưu tiên Không Không Không