Công nghệ ứng dụng Tiệm Linh

Project Info

  • Construction Date

    08 / 2013

  • Category

    Cổng thông tin

  • Website

    http://tiemlinh.com

Giới thiệu


Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng Tiệm Linh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sản xuất và dịch vụ. Công ty chính thức đi vào hoạt động năm 2010. Mặc dù ra đời chậm so với nhu cầu đổi mới kinh tế nhưng Công ty đã ổn định được về cơ cấu tổ chức và hoàn thành tốt kế hoạch hằng năm.

Ngành nghề


Nắm bắt được nhu cầu của thị trường cùng với sự phát triển lâu dài, ngày 26 tháng 5 năm 2010 được Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM cấp giấy phép kinh doanh nên

Công ty quyết định đăng ký ngành nghề kinh doanh như sau:
• Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
• Hoàn thiện công trình xây dựng.
• Cung cấp các loại inox, kính.